O NAS

Jesteśmy start up-em, który działa w szeroko pojętym obszarze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Tworzymy dedykowane aplikacje szkoleniowe wykorzystujące technologie XR bezpośrednio wpisując się w koncepcję Industry 4.0. Stosowanie naszych rozwiązań polegających na cyfrowym odwzorowaniu środowiska pracy pozwala maksymalizować efekty szkolenia wszelkiego rodzaju procedur obowiązujących w zakładach przemysłowych. Swoje realizacje osadzamy w realiach naszych klientów przenosząc konkretne lokalizacje do wirtualnej rzeczywistości nadając im realizm, tak aby eliminować błędy poznawcze podczas procesu szkolenia.

TECHNOLOGIA

Do pozyskiwania danych wykorzystujemy aktywne i pasywne metody skanowania otoczenia, których połączenie pozwala nam na kompleksową rejestrację nawet najbardziej skomplikowanych obiektów.

Stosowane przez nas metody znajdują zastosowania w takich obszarach jak : architektura, przemysł, energetyka, archeologia, projektowanie BIM, muzealnicwo, digitalizacja zasobów

Jesteśmy głęboko przekonani, że wykorzystanie najnowszych technologii z zakresu modelowania 3D, zastosowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest wyjątkową wartością, którą już dziś z powodzeniem oferujemy naszym Klientom.

USŁUGI

Proponowane przez nas produkty i usługi skierowane są w głównej mierze dla branży przemysłowej ale realizujemy również zlecenia dla branży budowlanej, muzealnej czy jednostek samorządu terytorialnego.

Dane pozyskiwane pomiarowe pozyskiwane w procesie skanowania pozwalają nam na wykonywanie dla naszych Klientów innych usług, wśród krórych znajdują się również:

SKANOWANIE LASEROWE

3D DIGITAL TWIN

MODELOWANIE BIM

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE AR I VR

OPRACOWANIA INŻYNIERSKIE

SKANOWANIE LASEROWE

3D DIGITAL TWIN

MODELOWANIE BIM

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE AR I VR

OPRACOWANIA INŻYNIERSKIE

Aplikacja XR LOTO daje możliwość realizowania wdrożonych w zakładzie klienta instrukcji Lock Out/Tag Out w wirtualnej rzeczywistości, która jest cyfrowym bliźniakiem przestrzeni przemysłowych klienta i stanowi środowisko szkoleniowe dla wykonywanych instrukcji izolacji niebezpiecznych energii.

Celem aplikacji jest umożliwienie ćwiczenia nawet najbardziej złożonych instrukcji LOCK OUT / TAG OUT. Konstrukcja oprogramowania pozwala na zaimplementowanie konkretnych, instrukcji blokowania zaprojektowanych i unikalnych dla parku maszynowego klienta.

Zastosowana w aplikacji technologia, w niespotykany dotychczas sposób, odwzorowuje:

  • otoczenie pracownika, mimo że odizolowuje od realnego zagrożenia,
  • procesy technologiczne bez potrzeby zatrzymywania produkcji,
  • wyzwania codziennej pracy w sposób skumulowany i natychmiastowy.

XR PRAK to aplikacja umożliwiająca wykonywanie zadań w oparciu o zezwolenia takie jak praca na wysokości, wejście do przestrzeni zamkniętej, codzienna lista kontrolna wózków widłowych, szkolenie przeciwpożarowe oraz zasady pracy z urządzeniami LOCK OUT. Każde szkolenie w połączeniu z modułem szatni stanowi osobny produkt.

Szatnia jest głównym modułem, który jest dostarczany w komplecie z innymi elementami wybranymi przez użytkownika i zależy od wybranego zadania.

W tym segmencie użytkownik wybiera zadania z ekranu telewizora, kompletuje niezbędny sprzęt i uzyskuje informacje na tematykę obowiązującą w jego miejscu pracy, m.in. materiały tekstowe, wideo lub audio.

Opracowany we współpracy z

XR RAY umożliwia komunikację i wymianę spostrzeżeń w ramach indywidualnie przygotowanych dla klienta cyfrowych modelach przestrzeni przemysłowych. Rozwiązania zawarte w aplikacji sprawiają, że jest ona doskonałym narzędziem do wizualizowania informacji podczas narad, prezentacji czy szkoleń. Zaimplementowane narzędzia pomiarowe pozwalają usprawnić komunikację pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego, potencjalnie oszczędzając czas i nakłady finansowe. Warstwa sieciowa systemu pozwala na integrację rozproszonych baz produkcyjnych i wyświetlanie informacji o stanie infrastruktury na żądanie. Dostęp do systemu jest realizowany lokalnie, lub w modelu SaaS.

XR TOUR to aplikacja, która przenosi użytkownika do cyfrowego bliźniaka jej docelowego miejsca pracy. W ten sposób poznaje on zagadnienia związane z ryzykami, które mogą pojawić się podczas pracy w przestrzeni przemysłowej. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na wykorzystaniu fotorealistycznego odwzorowania docelowego miejsca pracy, a także innowacyjnego podejścia do przeprowadzenia szkolenia wstępnego. Zastosowanie systemu XR TOUR pozwala na ograniczenie wykorzystania zasobów ludzkich niezbędnych do wdrożenia nowego pracownika, oraz przekazanie wiedzy w sposób efektywny i angażujący.

POJEKTY UNIJNE

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Projekt zakłada stworzenie narzędzia opartego na mechanizmach VR (wirtualnej rzeczywistości), wprowadzającego wydajniejsze standardy przekazywania wiedzy oraz testowania procedur bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych – LOTO. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie jakości szkoleń i dopracowanie procedur bezpieczeństwa w wirtualnej rzeczywistości. Projekt przez analogię należy porównać do wielogodzinnego czasu spędzonego przez pilotów samolotów, którzy wielokrotnie wykonując i powtarzając procedury, dochodzą niemal do perfekcji nie generując zbędnego ryzyka podczas szkolenia. Realizowany w ramach projektu system pozwoli na stworzenie i udostępnienie takich narzędzie dla wielu sektorów przemysłu, gdzie postępowanie zgodnie z procedurami w przypadku zagrożenia życie lub awarii ogranicza w znacznym stopniu negatywne skutki zdarzenia. Pomysłodawca zbudował interdyscyplinarny zespół, który posiada doświadczenie i relacje w kontaktach z sektorem przemysłowym oraz odpowiednią wiedzę techniczną do skoordynowanej pracy nad projektem. Projekt wymaga zaangażowania znacznych środków na zakup sprzętu niezbędnego do budowy realistycznych modeli 3D, będących odwzorowaniem przestrzeni zakładów przemysłowych w wirtualnej rzeczywistości oraz prac programistycznych niezbędnych do zbudowania podstawowego silnika systemu.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej wypracowanej przez startup. Pomysłodawcy w ramach inkubacji przeprowadzili szereg działań, które określają dalszy rozwój startupu. Mowa tutaj o dywersyfikacji działań związanych z technologią VR oraz budowanie wizerunku startupu jako lidera wśród dostawców technologicznych i usługowych dla sektora przemysłowego w obszarze szkoleń opartych rozwiązania XR (mieszana rzeczywistość). Jednym z celów projektu jest budowa szerokiego grona odbiorców i partnerów, które po okresie realizacji projektu będzie mogło wspierać rozwój startupu oraz realizować określoną misję InventaXR. Zaangażowanie kluczowego zespołu do pełnego działania i pracy dla startupu, pozwoli na dynamiczny wzrost komercjalizacji i rozwój technologiczny.

Wartość projektu: 1 065 756,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 789 140,00 zł

Informacje o przetargrach

Firma Inventa XR w ramach projektu POPW.01.01.02-06-0074/20 – System adaptacji procedur bezpieczeństwa do wirtualnej rzeczywistości ogłosiła Zapytanie ofertowe nr 01/03/2021/POPW1.1 zakup i dostawa licencji oprogramowania do skanowania i obróbki skanowanych obiektów

Przejdź do bazy konkurencyjności 

 

Firma Inventa XR w ramach projektu POPW.01.01.02-06-0074/20 – System adaptacji procedur bezpieczeństwa do wirtualnej rzeczywistości ogłosiła Zapytanie ofertowe nr 01/03/2021/POPW1.1 zakup i dostawa licencji oprogramowania do skanowania i obróbki skanowanych obiektów.

Przejdź do bazy konkurencyjności 

 

Firma Inventa XR w ramach projektu POPW.01.01.02-06-0074/20 – System adaptacji procedur bezpieczeństwa do wirtualnej rzeczywistości ogłosiła Zapytanie ofertowe nr 02/03/2021/POPW1.1.

Przejdź do bazy konkurencyjności 

Firma Inventa XR w ramach projektu POPW.01.01.02-06-0074/20 – System adaptacji procedur bezpieczeństwa do wirtualnej rzeczywistości ogłosiła zapytanie ofertowe nr 01/02/2021/POPW1.1 – Zakup usługi opracowania aplikacji szkoleniowej w VR w Bazie Konkurencyjności.

Przejdź do bazy konkurencyjności 

 

Firma Inventa XR w ramach projektu POPW.01.01.02-06-0074/20 – System adaptacji procedur bezpieczeństwa do wirtualnej rzeczywistości ogłosiła Zapytanie ofertowe nr 02/02/2021/POPW1.1 na realizacje zakupu i dostawy skanerów ręcznych na światło strukturalne z oprogramowaniem.

Przejdź do bazy konkurencyjności 

KONTAKT

INVENTA XR

ul. Dobrzańskiego 1/9L
20-00 Lublin

[email protected]
+48 576 684 909

NAPISZ DO NAS